قرآن وسنت
یک شنبه 3 شهريور 1392برچسب:, :: 11:11 :: نويسنده : قرآن وسنت

فروشگاه بزرگ کارت شارژ همراه با قرعه کشی روزانه هرروزسه نفر برنده خوش شانس شاید برنده بعدی شما باشید.

برای ورود به فروشگاه بزرگ کارت شارژ لینک زیرا کلیک کنید

http://mermer.1000charge.com

دو شنبه 3 تير 1392برچسب:, :: 12:38 :: نويسنده : قرآن وسنت

 

ای تارک نماز !! چگونه سخنم را آغاز کنم در حالی که تو همه پل های بین من و خود را خراب کرده ای؟! و چه دارم که به تو بگویم؟! و چگونه بگویم؟ از راه تشویق وارد شوم؟... و یا تو را از عاقبت کارت بترسانم؟...
ای تارک نماز !! فکر می کنی که هستی؟
آیا تا این حد خود را از پروردگارت بی نیاز می دانی که از سجده برای او خودداری می کنی؟
آیا غرور و تکبر تو را به آنجا رسانده که از ایستادن خاشعانه در برابر پرورگارت ابا می کنی؟ { ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته است ... O پروردگاری که تو را آفریده است و سپس سر و سامانت داده است و بعد معتدل و متناسب کرده است O و آنگاه به هر شکلی که خواسته است تو را در آورده است و ترکیب بسته است. } [انفطار: 8 ـ 6 [
ای تارک نماز !! آیا نمی دانی نماز آخرین چیزی است که انسان مسلمان به آن پایبند خواهد ماند و اگر آن را ضایع کند تمام دین خود را زیر پا نهاده است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: «گره های اسلام یکی پس از دیگری باز خواهند شد، پس هرآنگاه گرهی باز شد مردم به گره بعدی چنگ خواهند زد. اولین آنها حکم است و آخرین آنها نماز.» [ابن حبان در صحیح خود روایت نموده و آلبانی آن را صحیح دانسته است[
ای تارک نماز !! مگر نمی دانی هر کس عمدا نماز را ترک کند از حفظ و مراقبت الهی محروم خواهد شد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: « به الله شرک مورز حتی اگر شکنجه شوی و سوزانده شوی، از پدر و مادرت اطاعت کن حتی اگر تو را از اموالت محروم سازند و از هر آنچه از آن توست، و نماز را عمدا ترک مکن که هرکس نماز را عمدا ترک گوید از حفظ و مراقبت الله محروم خواهد شد» [طبرانی آن را روایت کرده و آلبانی آن را حسن لغیره دانسته است[
ای تارک نماز !! اگر نماز را ترک کنی چه چیز از اسلام برایت باقی خواهد ماند؟ آیا نمی دانی نماز ستون اسلام و خیمه ایمان است؟
ای تارک نماز !! آیا نمی دانی ترک نماز کفر و شرک و گمراهی است؟
رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: « فاصله میان انسان و شرک و کفر، ترک نماز است» [روایت مسلم[
همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: «پیمان بین ما و آنها نماز است، هر که آن را ترک گوید کفر ورزیده است» [احمد و ترمذی روایت کرده اند و آلبانی آن را صحیح دانسته است[
عمر بن الخطاب رضی الله عنه می فرماید: همانا هر آنکه نماز را ضایع کند سهمی از اسلام ندارد.
ابن مسعود رضی الله عنه می فرماید: هر آنکه نماز را ترک کند دین ندارد.
عبدالله بن شقیق رحمه الله می گوید: اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک هیچ عملی جز نماز را کفر نمی دانستند.
ابراهیم نخعی رحمه الله می گوید: هر کس نماز را ترک کند کفر ورزیده است.
امام ذهبی رحمه الله می گوید: آنکه نماز را از وقت آن به تاخیر می اندازد مرتکب گناه کبیره شده است و هرکس آن را کاملا ترک گوید مانند آن است که زنا و دزدی کند. و ترک هر نماز یا از دست دادن آن گناه کبیره است پس اگر این کار را چند بار تکرار کند او از اهل کبائر است مگر اینکه توبه نماید، اما اگر ترک نماز را ادامه دهد او از زیانکاران و اشقیاء و مجرمان خواهد بود.
ای تارک نماز !! آیا نمی دانی ترک نماز و سهل انگاری در آن «نفاق» است؟ { بیگمان منافقان خدا را گول می زنند! در حالی که خداوند ایشان را گول می زند. منافقان هنگامی که برای نماز بر می خیزند، سست و بی حال به نماز می ایستند و با مردم ریا می کنند و خدای را کمتر یاد می کنند و جز اندکی به عبادت او نمی پردازند {
]نساء : 142[
و رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: «سنگین ترین نماز برای منافقان نماز عشاء و نماز صبح است و اگر آنها می دانستند در این نمازها چه چیزی است حتی سینه خیز برای ادای آنها [در مسجد] حاضر می شدند» [متفق علیه[
دوست بی نماز من! می بینی! حتی منافقان نماز می خواندند... اما برای ریا... اما تو هرگز نماز نمی خوانی!!...
ای تارک نماز !! تمام موجودات برای پروردگار خود سجده می کنند به جز تو!! : { آیا ندیده ای و ندانسته ای که تمام کسانی که در آسمان ها بوده و همه کسانی که در زمین هستند، و خورشید و ماه و ستاره ها و کوه ها و درختان و جانوران و بسیاری از مردمان، برای الله سجده می برند و بسیاری از مردمان هم عذابشان حتمی است و الله هر که را بی ارزش کند، هیچکسی نمی تواند او را گرامی دارد، الله است که هر چیزی را که بخواهد انجام می دهد } [حج : 18[
و اگر تو نماز را بر پا نداری از آنهایی خواهی بود که عذاب بر آنها حتمی شده است.
ای تارک نماز !! آیا راضی می شوی که جمادات و حیوانات و دیگر مخلوقات بهتر و عاقلتر از تو باشند؟
ای تارک نماز !! آیا نمی دانی تارک نماز در روز قیامت دچار ذلت و ترس و خواری خواهد شد؟ الله سبحانه و تعالی می فرماید:
{ روزی، هول و هراس به اوج خود می رسد و کار سخت و دشوار می شود. در این هنگام از کافران و مشرکان خواسته می شود که سجده کنند اما آنها نمی توانند چنین کنند O این در حالی است که چشمانشان به زیر افتاده است، و خواری و پستی وجود ایشان را فراگرفته است. پیش از این نیز (در دنیا) بدانگاه که سالم و تندرست بودند به سجده بردن خوانده می شدند } [قلم : 43 ـ [ 42

چه حسرت شدیدی اگر در حالی که تارک نماز هستی مرگت فرا رسد...
چه مصیبت عظیمی اگر در این حال در روز قیامت برانگیخته شوی...
و تا چه اندازه ـ ای تارک نماز ـ با ترک نماز جرمت بزرگ خواهد بود...
ای تارک نماز !! آیا نمی دانی ترک نماز باعث غفلت و قسوت قلب خواهد شد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: «حتما گروه هایی از ترک نمازهای جمعه خودداری خواهند کرد و یا اینکه حتما الله بر دلهایشان مهر خواهد زد و سپس از جمله غافلان خواهند بود.» [روایت مسلم[
ای تارک نماز !! آیا نمی دانی تارک نماز به همراه کافران و بدکاران در دوزخ عذاب داده خواهد شد؟ به پاسخ اهل آتش هنگامی که از آنها سوال شد چرا به جهنم وارد شده اند توجه کن: { چه چیزهایی شما را به دوزخ کشانده و بدان انداخته است؟ O می گویند: (در دنیا) از زمره نمازگزاران نبوده ایم. } [مدثر : 43 ـ 42[
و همچنین الله سبحانه و تعالی می فرماید: { بعد از آنان فرزندان ناخلفی جایگزین شدند که نماز را هدر دادند و به دنبال شهوات راه افتادند و گمراهی خواهند دید. } [مریم : 59[
ای تارک نماز !! آیا نمی دانی ترک نماز موجب تاریکی و هلاکت و گمراهی در دنیا و آخرت خواهد بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید : «هر آنکه بر نماز محافظت کند، نماز در روز قیامت برای او نور و برهان و نجات خواهد بود، و هر آنکه بر آن محافظت ننماید نماز برای او نور و برهان و باعث نجات نخواهد شد و در روز قیامت به همراه قارون و فرعون و ابی بن خلف خواهد بود.» [احمد آن را با سند خوب (جید) روایت نموده است و همچنین منذری[
پس ـ ای بی نماز ـ آیا دوست داری به همراه رهبران کفر و سران ظلم و گمراهی محشور شوی؟
ای تارک نماز !! آیا می دانی ترک نماز از بزرگترین مصیبتها و بلاهایی است که بر سر تو آمده است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: «کسی که نماز عصر را از دست بدهد مانند این است که خانواده و اموالش را از دست داده باشد» [روایت بخاری]
یعنی تمام خانواده و خویشاوندان و مال و ثروتش از دستش برود... این فقط در مورد نماز عصر است... حال در مورد کسی که تمام نمازهایش را از دست بدهد چگونه خواهد بود؟!
ای تارک نماز !! آیا می دانی ترک نماز یعنی نگرانی و اضطراب؟ یعنی افسردگی؟ یعنی تنگی در زندگی؟ الله جل جلاله می فرماید: { و هرکه از یاد من روی بگرداند زندگی تنگ خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا گرد می آوریمO خواهد گفت: پروردگارا چرا مرا نابینا جمع آورده ای؟ من که قبلا بینا بودمO می گوید: همین است، آیات من به تو رسید و تو آنها را نادیده گرفتی همانگونه هم تو امروز نادیده گرفته می شوی } [طه : 126 ـ 124[
پس تاسف و حسرت برای تو ای بی نماز! چگونه زمان می گذرد و عمر به پایان می رسد در حالی که قلب تو از پروردگارت غافل است؟
چگونه از دنیا خواهی رفت در حالی که از بهترین آنچه در آن است بی بهره مانده ای؟ و بهترین نعمت دنیا عبادت الله و ذکر و شکر و نماز برای اوست...
ای تارک نماز !! چه چیز دینت برای تو با ارزش خواهد بود اگر نماز برایت بی اهمیت باشد؟ آیا نمی دانی هر که نماز را بی ارزش بدارد امور دیگر برایش بی ارزشتر خواهد بود؟ حسن رضی الله عنه می فرماید: ای فرزند آدم! اگر نمازت برای تو بی ارزش شد پس دیگر چه چیز برایت ارزش خواهد داشت؟!
بسوی پروردگارت برگرد قبل از آنکه مرگ در این حالت به سراغت بیاید..
بسوی پروردگارت توبه کن قبل از آنکه بگویی { ... پروردگارا مرا به دنیا بازگردانید O تا اینکه کار شایسته ای بکنم و فرصتهایی را که از دست داده ام جبران نمایم } و در جواب به تو گفته شود: { نه } [مؤمنون : 100 ـ [99
بسوی پروردگارت بازگرد قبل از آنکه بگویی: { کاش برای زندگی خود پیشاپیش (خیرات و حسناتی) می فرستادم }[الفجر:24[
بسوی پروردگارت برگرد قبل از آنکه بگویی: { پروردگارا !! بیرونمان بیاور تا کارهای شایسته ای انجام دهیم که جدای از کارهایی باشد که قبلا می کردیم } [فاطر : 37[

و بسوی پروردگار توبه کن پیش از آنکه بگویی: { کاش من خاک می بودم } [النبأ :

 

 

چهار شنبه 15 خرداد 1392برچسب:, :: 17:48 :: نويسنده : قرآن وسنت

sharif-mostafa
یک کودک نابغه ۱۳ ساله مصری در مدت ۱۳۰ روز توانست علاوه از حفظ کلام الله مجید، ۱۱هزار حدیث از احادیث آن حضرت- صلی الله علیه وسلم- را حفظ کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین به نقل از مفکرة الاسلام، “شریف سید مصطفی” کودک نابغه مصری است که در سن ۷ سالگی و در مدت ۳ ماه قرآن مجید را حفظ نموده و علاوه از آن طی مدت ۴۰ روز ۱۱ هزار حدیث را از دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم و نیز احادیثی از “مفردات البخاری” را در حافظه خود جای دهد.
روزنامه “المصریون” در مورد این کودک نابغه می نویسد: «شریف سید مصطفی توانسته است قرائات دهگانه قرآن مجید را در مدت ۶ ماه حفظ کند، که یک فرد عادی برای حفظ آنها حداقل نیاز به ۸ سال وقت دارد.»
این روزنامه در ادامه می نویسد: «این کودک نابغه همچنین متون بسیاری از کتب سخت و مشکل از قبیل: “تحفة الأطفال”، “الجذریة”، “الشاطبیة”، “الدرة”، الفیة ابن مالک”، “نونیة ابن القیم” و “تفسیر جلالین” را حفظ نموده است.»
طبق اعلام این روزنامه “شریف سید مصطفی” در حال حاضر مشغول فراگیری علم مقارنة الادیان بوده و تصمیم دارد تا دهها نسخه از تورات و انجیل و زبور را نیز حفظ نماید.
تدریس اصول قرائات دهگانه قرآن از طریق اینترنت، تدریس فقه طبق مذاهب احناف و شوافع، آموزش علم عروض و علم رسم المصحف و همچنین آموزش روخوانی صحیح قرآن مجید برای نمازگزاران در یکی از مساجد جزو فعالیت‏های روزمره این کودک نابغه مصری است.
شریف سید مصطفی که بیش از ۷۵ لوح تقدیر از سوی جامعه الازهر و وزارت اوقاف مصر و کسب مقام در بسیاری از مسابقات را در کارنامه خود دارد، آرزوی کسب تخصص و مهارت در علوم شرعی را در سر می پروراند و در این خصوص می گوید: «همواره این آرزوی پدرم را نصب العین خویش قرار داده ام که خطاب به من می گوید: “ای شریف! من آرزو دارم که تو را عالم‏ترین فرد در روی زمین ببینم که برای انتشار دین اسلام و تعالیم بلند و زیبای این دین حنیف به تمام بشریت در اقصی نقاط جهان سفر می کنی”.»

یک شنبه 12 خرداد 1392برچسب:, :: 9:4 :: نويسنده : قرآن وسنت

 

نماز آرامش دل انسان است.

 نماز جنگ با شیطان است

نماز اولین کلام وآخرین وصیت پیامبران است

نماز پاک کننده گناهان است

نماز معراج مومنان است

نماز نشانه دوستی با خالق جهان است

 نماز یاد مالک جهان است

نماز شما ناراحت کننده کافران است

 نماز اولین پرسش قیامت از انسان است

 نماز کلید قبولی تمام عبادت ها وکارهای خیر انسان است

نماز برکت دهنده روزی انسان است.

نماز آزمایش الهی است

کسی که نماز نمی خواند زندگی نکبت باری دارد

.کسی که نماز نمی خواند با او حق دوستی را ندارید

حالات منافق هنگام نماز

الف: از نماز و وقت آن غافلند

ب: در نماز سست وبی حالند

ج: سایر نماز گزاران را مسخره می کنند

د: به هنگام نماز به بازی وکارهای دیگر مشغولند

ذ: نماز صبح وعشاء برای منافق سنگین است

ر:  اگر نماز بخوانند برای خودنمایی است

دو شنبه 23 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 13:25 :: نويسنده : قرآن وسنت

نماز جلوگری میکند از فحشا و منکر
نماز حصار است در مقابل مکر شیطان
نماز رضایت پرور دگار است
نماز نزول رحمت است
نماز مهر به حورالعین است
نماز توشه مومن برای اخرت است
نماز معراج مومن است
نماز کلید بهشت است
نماز سیره انبیا است
نماز نوری در صورت نماز گزاراست
نماز جواز عبور از پل صراط است
نماز تکیه گاه است در قبر
نماز اولین سوال قیامت است
نماز مایه هر نعمت  است
نماز بهانی برای بهشت است
نماز گزار محبوب ملایکه است
نماز برکت  است برای مال
نماز نور وسایه در محشر است
نماز شفاعت میکند بین او و ملک الموت
نماز کفاره انچه قبول نشده است
نماز بهترین قرب الهی است
نماز بهتر از بیست حج است
نماز چراغ قلب مومن است
نماز روزی را زیاد میکند
نماز در محشر تاج سر است
نماز دور میکند نماز ګزار را از اتش
نماز ستون دین است
نماز بهترین اعمال بسوی خداوند جل جلاله است
نماز دعا را مستجاب میکند
نماز صلاح است در مقابل دشمن
نماز در قبر چراغ است
نماز جواب است برای نکیر ومنکر
نماز بهترین  عمل بعد از شناخت خداوند جل جلاله است
نماز نور چشم مومن است
نماز مناجات با پروردګار است
نماز کفاره گناهان است
نماز نجات میدهد بدن را از آتش دوزخ
نمازگزار اعمالش قبول میشود
نماز خلاصی است از محاسبه روز قیامت
نماز نور مومن است

دو شنبه 23 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 12:47 :: نويسنده : قرآن وسنت

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه الی یوم ‏الدین و اما بعد ‏:‏

مطلب اول: حال و وضع همسران دنیا در سرای آخرت

هر گاه فرد مؤمنی وارد بهشت شود،‌ اگر همسر دنیایی ایشان صالحه و مؤمنه باشد، در بهشت نیز همسر او خواهد بود.

«جَنَّاتُ عَدْنٍ یدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّیاتِهِمْ» الرعد: ٢٣

((این عاقبت نیکو) باغهای بهشت است که جای ماندگاری (سرمدی و زیستن ابدی) است، و آنان همراه کسانی از پدران و فرزندان و همسران خود بدانجا وارد می‌شوند).

اهل بهشت همراه همسران خود هستند، و در زیر سایه‌های بهشت با شادی و خوشی استراحت می‌کنند.

«هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِی ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِک مُتَّکؤُونَ» یس: ٥٦

(آنان و همسرانشان در زیر سایه‌های پر و فراخ، بر تختها تکیه زده‌اند‏).

«ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُکمْ تُحْبَرُونَ» الزخرف: ٧٠

(شما و همسرانتان به بهشت درآئید، در آنجا شادمان و شادکام و مکرّم و محترم خواهید بود).

مطلب دوم: زنان همراه آخرین شوهر دنیایی هستند

ابو علی حرانی در «تاریخ الرقة» از میمون بن مهران روایت می‌کند: (معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنه جهت ازدواج با ام درداء از ایشان خواستگاری کرد. ام درداء از ازدواج با وی خودداری کرد و گفت: از ابو درداء شنیده ام که رسول‎الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: « المرأة فی آخر ازواجها، او قال: لاخر ازواجها»

(زن در بهشت با آخرین شوهر خود همراه است).

راویهای این سند غیر از عباس بن صالح که‌ ناشناس است همه‌ معتبر هستند، ابو شیخ در «التأریخ» به‌ سندی صحیح و مرفوع آن را روایت کرده‌ است، و طبرانی نیز به‌ سندی ضعیف آن را در «معجم الوسط» گزارش داده‌ است، اما در مجموع طرق خود قوی و قابل استناد است و دو شاهد نیز از آثار موقوفه به شرح زیر دارد:

نخست: ابن عساکر از عکرمه نقل می‌کند:

(اسماء دختر ابوبکر همسر زبیر بن عوام بود. ابن عوام خشن و تند با اسماء برخورد می‌کرد. اسماء نزد پدرش حضرت ابوبکررضی الله عنه آمد و از دست شوهرش شکایت کرد. پدرش گفت: صبر کن، زیرا اگر زنی شوهر صالحی داشته باشد و پیش از همسرش فوت کند و همسرش بعد از وی ازدواج نکند، آن دو در بهشت با هم خواهند بود).

رجال این سند صحیح است، اما در سلسله‌ی آن «مرسل» وجود دارد، زیرا عکرمه‌ ابوبکر را ندیده‌ است، لذا ممکن است که‌ آن را از اسماء گرفته‌ باشد.

شاهد دوم: بیهقی در «السنن» گزارش زیر را نقل می‌کند: «ان حذیفة قال لزوجته: ان شئت ان تکونی زوجتی فی الجنة فلا تزوجی بعدی،‌ فان المرأة لآخر ازواجها فی الدنیا» بصورت مختصر از سلسله الاحادیث الصحیحه:1281.

(حضرت حذیفه خطاب به همسرش گفت: اگر دوست داری که در بهشت نیز همسر من باشی، بعد از مردن من ازدواج نکن. زیرا زن در بهشت از آن آخرین شوهر دنیا خواهد بود).

آری، به همین دلیل خداوند به همسران رسول‎الله صلی الله علیه وسلم ازدواج بعد از وی را حرام قرار داده است، ‌زیرا همسران رسول‎الله صلی الله علیه وسلم در بهشت نیز همسران وی هستند.

مطلب سوم: حوریان چشم درشت

خداوند علاوه بر همسران دنیوی از حوران بهشتی نیز به‌ نکاح مردان اهل بهشت درمی‌آورد:

«کذَلِک وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِینٍ» الدخان: ٥٤

(بهشتیان این چنین هستند و زنان بهشتی سیاه‌چشم با چشمان درشت را نیز به همسری آنان درمی‌آوریم)

«حور» جمع «حوراء» است، حوراء به زنی گفته می‌شود که سفیدی چشمانش بسیار و سیاهیش نیز بسیار باشد. و «عین» جمع عیناء است. به معنی گشادی چشم می‌باشد. خداوند حوران بهشتی را با صفاتی مانند: نار پستان و هم سن و سال با شوهران وصف نموده است، می‌فرماید:

«إِنَّ لِلْمُتَّقِینَ مَفَازًا * حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا * وَکوَاعِبَ أَتْرَابًا» النبأ: ٣١ - ٣٣

(مسلّماً پرهیزگاران، رستگاری (از دوزخ) و دستیابی (به بهشت) بهره ایشان می‌گردد. باغهای سرسبز، و انواع رزها (بهره ایشان می‌گردد). و دختران نوجوان نارپستان همسنّ و سال).

« إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْکارًا * عُرُبًا أَتْرَابًا» الواقعة: ٣٥ - ٣٧

(ما آنان را (در آغاز کار، بدین شکل زیبا و شمائل دلربا) پدیدار کرده‌ایم. ایشان را دوشیزگانی ساخته‌ایم (که پس از آمیزش، بکارت خود را باز می‌یابند!). شیفتگان (همسر خود، و همه جوان و طناز و) همسن و سال هستند).

دوشیزه بودن آنها به این معنی است که آنها در گذشته با احدی ازدواج نکرده‌اند. خداوند می‌فرماید: «لَمْ یطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ» الرحمن: ٥٦

(و پیش از آنان کسی از انسانها و پریها با ایشان نزدیکی و مقاربت نکرده است).

این معنی دیدگاه کسانی را نفی می‌کند که می‌گویند: حوران همان همسران دنیوی هستند که خداوند متعال آنها را بعد از پیری و کهولت بار دیگران جوان می‌آفریند. آری می‌پذیریم که خداوند متعال زنهای مؤمنه را در سن جوانی وارد بهشت می‌کند. اما آنها غیر از حورانی هستند که خداوند آنها را می‌آفریند.

قرآن درباره حسن و جمال همسران بهشتی برای ما سخن گفته و می‌فرماید:

«وَحُورٌ عِینٌ * کأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَکنُونِ» الواقعة: ٢٢ - ٢٣

منظور از مکنون: پنهان و محفوظ است. یعنی نور خورشید، رنگ‌های آنها را تغییر نداده است. در جائی دیگر خداوند حوران بهشتی را به‌ یاقوت و مرجان تشبیه کرده است، می‌فرمایند:

«فِیهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ یطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ * فَبِأَی آلَاء رَبِّکمَا تُکذِّبَانِ * کأَنَّهُنَّ الْیاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ» الرحمن: ٥٦ - ٥٨

یاقوت و مرجان دو تا سنگ بسیار صاف و زیبا هستند، علاوه بر این، در آیه فوق حوران به «قاصرات الطرف» وصف شده‌اند. قاصرات الطرف به کسانی گفته می‌شود که نگاهشان را فقط به همسرانشان محدود می‌سازند، چشم طمع به غیر از همسران خود نمی دوزند. خداوند متعال به جمال و زیبائی حوران گواهی داده است و این گواهی خداوند متعال برای تو قانع کننده باشد، می‌فرماید: « فِیهِنَّ خَیرَاتٌ حِسَانٌ * فَبِأَی آلَاء رَبِّکمَا تُکذِّبَانِ * حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِی الْخِیامِ» الرحمن: ٧٠ - ٧١

(در میان باغهای بهشت، زنان خوب و زیبا هستند. پس کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب و انکار می‌نمائید؟! سیاه چشمانی که هرگز از خیمه‌ها بیرون (نمی‌شوند و اینجا و آنجا بدنبال کارهای ناپسند) نمی‌روند).

زنان بهشتی مانند زنان دنیا نیستند. آنان از حیض، نفاس، مدفوع، پیشاب، آب دهن و آب بینی پاکند. خداوند چنین می‌فرماید: «وَلَهُمْ فِیهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ » البقرة: ٢٥

رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره زیبائی زنان بهشتی برای ما سخن گفته است، در روایتی که‌ بخاری و مسلم از ابوهریره‌ رضی الله عنه نقل کرده‌اند پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌فرماید: «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوَرُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَیلَةَ الْبَدْرِ لَا یبْصُقُونَ فِیهَا وَلَا یمْتَخِطُونَ وَلَا یتَغَوَّطُونَ فِیهَا آنِیتُهُمْ وَأَمْشَاطُهُمْ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَجَامِرُهُمْ مِنْ الْأَلُوَّةِ وَرَشْحُهُمْ الْمِسْک وَلِکلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ یرَى مُخُّ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنْ الْحُسْنِ لَا اخْتِلَافَ بَینَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ یسَبِّحُونَ اللَّهَ بُکرَةً وَعَشِیا» بخاری. کتاب: بدء الخلق، باب: ماجاء فی صفة الجنة. فتح الباری: (6/318)، مسلم و ترمذی نیز آن را روایت کرده‌اند.

(چهره‌ی نخستین گروهی که وارد بهشت می‌شوند مانند ماه شب چهاردهم است. آنان در بهشت نه آب دهن می اندازند و نه آب بینی و نه نیازی به قضای حاجت دارند. ظروف طلایی در اختیار دارند، شانه های شان از طلا و نقره است، عرق بدن شان مانند عنبر خوشبو است و برای هر کدام از مردان اهل بهشت دو همسر هست که در اثر زیبائی و لطافت بدن، مغز استخوان پاهایشان از بیرون دیده می‌شود. میان اهل بهشت هیچگونه اختلاف و کدورتی وجود ندارد. دلهایشان مانند دل یک انسان است (یعنی همه همدل و خیر خواه همدیگر هستند) صبح و شام به تقدیس و تسبیح خداوند مشغول‌اند).

به‌ این جمال و زیبائی نگاه کن که‌ پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن بحث رانده‌ است، آیا در دنیا نظیری برای آن می‌یابید؟: «لو ان امرأة من نساء اهل الجنة اطلعت علی الارض لأضاءت ما بینها، و لملأت ما بینهما ریحا، و لنصیفها علی رأسها خیر من الدنیا و ما فیها». فتح الباری (6/15).

(اگر زنی از زنان بهشت بر روی زمین ظاهر شود، میان زمین و آسمان را روشن می‌کند و میان زمین و آسمان را معطر می‌کند و نقابش از دنیا و آفریده‌های آن بهتر است).

تحدید کردن تعداد همسران بهشت به‌ دو همسر، حکایت از حداقل همسران را دارد، زیرا در حدیث آمده است که شهید راه خداوند با هفتاد و دو تن از حوران بهشتی ازدواج داده می‌شود. در سنن ابن ماجه با سند معتبر از مقدام بن معدی کرب روایت شده‌ که‌ رسول‎الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«للشهید عند الله‌ ثلاث خصال: یغفر له‌ فی اول دفعة من دمه‌، و یری مقعده‌ من الجنة، و یجار من عذاب القبر، و یأمن من فزع الاکبر، و یوضع علی رأسه‌ تاج الوقار، الیاقوتة منها خیر من الدنیا و ما فیها، و یزوج اثنتین و سبعین زوجة من الحور العین، یشفع فی سبعین من اقربائه‌». مشکاة المصابیح: 3834.

(شهید نزد خداوند سه مرتبه دارد: با افتادن نخستین قطره خونش مورد مغفرت قرار خواهد گرفت، جایگاهش در بهشت به او نشان داده می‌شود، از عذاب قبر پناه داده داده‌ شده‌ و از بزرگترین ترس و وحشت در امان خواهد ماند. تاج محبت و عظمت بر سر او نهاده می‌شود. تاجی که یک یاقوت از آن به لحاظ ارزش از دنیا و آنچه در دنیا وجود دارد، بیشتر است و با هفتاد و دو تن از حوران بهشتی ازدواج داده می‌شود، و می‌تواند برای هفتاد نفر از خویشاوندانش شفاعت کند).

ترانه خواندن حوریهای بهشت

رسول‎الله صلی الله علیه وسلم به ما خبر داده است که حوری ها در بهشت با لحنی بسیار زیبا و شیرین ترانه می‌خوانند. در معجم طبرانی با سند معتبر از عبدالله بن عمر روایت شده‌ که‌ رسول‎الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «ان ازواج اهل الجنة لیغنبن ازواجهن باحسن اصوات ما سمعها احد قط. ان مما یغنین: نحن خیرات الحسان - ازواج قوم کرام - ینظره بقرة اعیان. ان مما یغنین: نحن الخالدات فلا یمتنه نحن الآمنات فلا یخفنه، نحن المقیمات فلا یظعنه ». صحیح الجامع: 1557.

(همانا همسران اهل بهشت برای شوهرانشان با بهترین لحن و صدائی که هنوز شنیده نشده است، ترانه می خوانند. بخشی از ترانه های آنها چنین است،. ما زنان نیکو و زیبا هستیم - همسران شوهرانی شریف هستیم - با شادی و طراوت نگاه می‌کنند. و در ترانه دیگری می‌گویند: - ما جاودان هستیم، مرگ هرگز به سراغ ما نمی‌آید، ما در امان و امنیت هستیم،‌ هرگز دچار ترس و بیم نمی‌شویم - ما مقیم و ماندگار هستیم. هرگز کوچ نمی‌کنیم).

سمویه در «فوائد» از حضرت انس روایت می‌کند که‌ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود:

«ان الحور العین لتغنین فی الجنة، یقلن: نحن الحور الحسان، جئنا لازواج کرام»

(حوریهای بهشت آواز می‌خوانند و می‌گویند: ما حوری‌های زیبائیم،‌ آمده‌ایم و در انتظار شریف هستیم). صحیح الجامع: 1598.

غیرت حوری‌ها در برابر همسران دنیا

رسول‎الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماید: اگر زنی در دنیا شوهرش را مورد آزار و اذیت قرار دهد، همسر بهشتی او (حوری) نسبت به‌ همسر دنیایی خشمگین می‌شود.

در مسند احمد و سنن ترمذی با سند معتبر از معاذ روایت شده‌ که‌ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا، الا قالت زوجته‌ من الحور العین: لا تؤذیه‌ قاتلک الله‌، فانما هو دخیل عندک، یوشک ان یفارقک الینا». صحیح الجامع الصغیر: 70/69/

(هرگاه همسری در دنیا شوهرش را اذیت کند، همسر حوری او (که در بهشت است) خطاب به همسر دنیوی می‌گوید: (شوهرم) را اذیت نکن، خدا تو را نیامرزد. او نزد تو مهمان است. ممکن است (به همین زودی) تو را -به قصد آمدن نزد ما - رها کند.

وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.‏

پنج شنبه 8 فروردين 1392برچسب:, :: 11:54 :: نويسنده : قرآن وسنت

 

کودکی بیش نبود ، شنیده بود خدا آن بالاهاست 

 در آسمان ها دستانش را که بلند کرد ، خواست خدا را ببیند 

 بیشتر سعی کرد، روی نوک پاهایش ایستاد 

 دستانش را به راستای آسمان کشید اما نتوانست

بر سکویی ایستاد می خواست خدا راببیند 

 اما باز هم کوتاه بود ، کوتاه....

بر دامنه کوهی رفت نتوانست...

بر قله رفت نتوانست...

او شنیده بود خدا آن بالاست اما نشینده بود خدا دیدنی نیست

با زبان شیرینش می گفت که  : بابام همیشه میگه جوینده یابنده است

بزرگتر که شد بر فراز بلندترین برج ها رفت... 

باز هم خدا را ندید

به ابرها سری زد آنجا بلندترین جا بود

اما باز هم کوتاه بود

می پنداشت دیدن خدا در پیمودن ارتفاع بالاست

بعد از ابرها ، نا امید شد

گریان شد

غمین شد ...

....

سر بر سجده نهاد و گریست  و گریست و گریست....

پیرتر که شد

به آرزویش رسید

او خدا را در قلبش یافت

همه چیز در قلب او بود

و خدا را یافت در قلبش

در وجودش

یک شنبه 26 آذر 1391برچسب:, :: 9:19 :: نويسنده : قرآن وسنت

 

الــهي خاطرم افسرده گـشته تنم ازمعصيت پژمرده گشته خـــداوندا دلــــم را پاك گردان كه درجرم وگنه آلوده گشته

١ - آيا ميخواهيدبه خداوند«ج»نزديك باشيد؟
حضرت محمد«ص» فرمودند:نزديكترين حالت به الله«ج» ،حالت سجده كردن است.
٢ - آيا ميخواهيد دعاي شما را الله«ج» قبول كند؟
حضرت محمد«ص»فرمودند: بين اذان واقامه دعا نماييد زيرا دعا دراين وقت رد نميشود.
٣ - آيا ميخواهيدباپيامبر«ص»دربهشت باشيد؟
حضرت محمد«ص»فرمودند:من وسرپرست يتيم درجنت مانند دوانگشت دست بهم نزديك هستيم.
٤ - آيا ميخواهيد كفه (پله) نيكي هاي شما سنگين شود؟
حضرت محمد«ص»فرمودند: همشيه بگوييد (سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم ).
٥ - آيا ميخواهيد كه الله «ج» شما را هميشه حفظ كند؟
حضرت محمد«ص»فرمودند:هركس كه نماز صبح را بخواند درحفظ الله«ج» قرارميگيرد.
٦ - آيا ميخواهيدهمه گناهان شماهرچندزيادهم باشد الله«ج»مغفرت كند؟
حضرت محمد«ص»فرمودند:هرروزصد مرتبه بگوييد(سبحان الله وبحمده).
٧ - آيا ميخواهيدكه الله«ج» شما را بلند مرتبه كند؟
حضرت محمد«ص»فرمودند:كسي كه براي الله«ج» تواضع كند الله«ج» او را بلند مرتبه ميكند.
٨ - آيا ميخواهيدكه روزي زياد وعمرطولاني داشته باشيد؟
حضرت محمد«ص»فرمودند:باخويشاوندان خود رفت وآمدداشته باشيد(صله رحم كن).
٩ - آيا ميخواهيد كه شفاعت حضرت محمد «ص» را در روز محشر نصيب شويد؟
حضرت محمد«ص»فرمودند: كسيكه هرصبح و شام ده مرتبه به من درود بفرستد، من روز قيامت شفاعتش را ميكنم.
١٠- آيا ميخواهيد ثواب جهاد را بدون رفتن به ميدان جنگ حاصل كنيد؟
حضرت محمد«ص»فرمودند : كمك كنيد به پير زنان و مساكين زيرا اجر آن برابر به اجر و ثواب جهاد است.
١١- آيا ميخواهيد بدون انجام اعمال خير صاحب ثواب شويد؟
حضرت محمد«ص»فرمودند: هر مسلمانيكه برادر مريض خود را شبانه عيادت كند ، هفتاد هزار فرشته برايش تا صــبح طلب مغفرت ميكنند و اگر در صبح برادرش را عيادت كند هــمان فرشتگان تا شب برايش طلب مغفرت ميكنند.

١٢- آيا ميخواهيد مشكلات دنيا و آخرت شما حل گردد؟
حضرت محمد«ص»فرمودند:هر كس كه مشكل و سختي يكي از مسلمانان را در دنيا دور كند. خداوند «ج» مشكل دنيا و آخرت او را حل ميكند.
١٣- آيا ميخواهيد همه دروازهاي بهشت بر روي شما باز باشد؟
حضرت محمد«ص»فرمودند:هر كسيكه كامل وبا شرايطش وضوء گرفته و بعداز وضوء گرفتن بگوييد ( اشهدان لا اله الا الله وحده لاشريك له و اشهدان محمداً عبده و رسوله )همه دروازهاي بهشت برايش گشوده ميشود.
١٤- آيا ميخواهيد با تضمين و ضمانت حضرت محمد «ص» وارد جنت شويد؟
حضرت محمد«ص»فرمودند: هر مسلمانيكه به من دو چيز را در دنيا ضمانت كند من بهشت را براو ضمانت ميكنم و اين دو چيز اول زبان است و دوم مابين دوپا ( شرمگاه ) .
١٥- آيا ميخواهيد به اندازه كوهها نيكي داشته باشيد؟
حضرت محمد«ص»فرمودند: كسيكه جنازه اي حاضر شود و براو نماز جنــازه بخواند به اندازه يك قيراط به او ثواب ميرسد و اگر تا قبرستان جنازه را همراهي كند و صبر كند تا جنازه را دفن كنند به او دو قيراط داده ميشود. اصحاب سوال كردند قيراط چيست؟ فرمودند: هر قيراط مثل يك كوه عظيم است

پنج شنبه 23 آذر 1391برچسب:, :: 8:8 :: نويسنده : قرآن وسنت

 

ابتدا با نام و یاد خالق کل جهان                               شور دل اظهار دارم تا به دل یا بد مکان

 

هر شبی از یک کناری چون خبر آید به گوش                   ملتی از ما به زیر ظلم دشمن داده جان

 

در چچن پیر و جوان با خاک و خون غلتیده اند                 کودکان بوسنیایی زیر خمپاره نهان

 

در فلسطین مسجد و محراب رنگینند به خون                 هند ومصر و الجزایر هم نداریم ما امان

 

وحدت و یکپارچگی را برده از افغان ما                            تفرقه ایجاد کرده دشمن خونخوار مان

 

کفر شد یک ملت و گشتیم هزاران فرقه ما                     تا هزاران لقمه باشیم جای گیریم در دهان

 

اختلاف لا یجوز و جاز بر ما سایه کرد                             تا به عیش و راحتی خوابد اروپا شادمان

 

چونکه عامل نیستیم قانون قرآن عزیز                           ور نه بنگر قرن اول قهرمان بودیم چسان

 

امر بر وحدت شدیم از جانب پروردگار                           در عمل بر عکس کردیم زین سبب  دیدیم زیان

 

کاش به گوش هر مسلمان می رسید این درد و آه          کز دل حافظ برون شد چون ندای عاشقان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد
پيوندها


ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 22
بازدید دیروز : 66
بازدید هفته : 132
بازدید ماه : 824
بازدید کل : 318426
تعداد مطالب : 27
تعداد نظرات : 33
تعداد آنلاین : 1

Alternative content


گلچينی از بهترين سرودهای اسلامی از خوانندگان جهان اسلام
براي مشاهده تمامي سايتها کليک کنيد

لوگوی سایتها و وبلاگهای اهل سنت

محکوم کردن توهین به پیامبر